PHÒNG HỌP

PHÒNG HỌP

Phòng họp Mái VÒM với sức chứa 150 khách, được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng, thiết bị sử dụng cho Hội nghị, Hội thảo… ( Màn hình, máy chiếu, bút trình chiếu, bảng trắng, Flipchart, Micrô không dây, máy tính,….)

+ Kiểu Rạp Hát   : 150 khách

+ Kiểu Chữ U      : 40 khách

+ Kiểu Lớp học   : 80 khách

Dịch vụ liên quan

support_agent